Algemene Informatie   

Samen op Weg

Onze missie

Ons repertoire

Onze optredens

Het bestuur

 De dirigent     

        

            

          

                  
                                      

          

   "Samen op Weg" is een interkerkelijke gospelgroep uit de omgeving van Bergentheim (Overijssel). 
De groep bestaat uit 23 leden waaronder 2 musici (toetsen, en bas) en vele solisten. 
Het koor is verdeeld in maximaal vijf stemmen (sopraan, mezzo, alt, tenor en bas). 
 

     "Samen op Weg" is een enthousiaste groep die al jarenlang aan de weg timmert en dankzij de vele optredens 
en een zestal
cd's  grote bekendheid geniet in de regio. 
 

   "Samen op Weg" komt meestal in actie ter opluistering van erediensten. Daarnaast geeft de groep ook concerten
Zo maakt de groep de laatste tijd furore met het miniconcert "
You've got a friend" . 
Daarnaast voert de groep al vele jaren met groot succes 
"The Young Messiah" op in kerken en theaters. 

 

         

          

      
     

Onze missie:  
    
    
   
"Samen op Weg" is een interkerkelijke groep en voelt zich bij vele geloofsgemeenschappen thuis. 
We richten ons niet op een bepaalde doelgroep en proberen ook geen zieltjes te winnen.
 We proberen samen met ons publiek na te denken over de zin van het leven. 
Bij concerten blijkt dat we daarmee een breed publiek aanspreken, jong en oud komen meestal in grote getale luisteren en kijken. 
       
Een door de jaren heen steeds terugkerend thema in onze
liederen is het diepe 
besef dat wij
op weg zijn door de wereld en door de tijd. 
Op weg van het verloren gegane paradijs naar het nieuwe paradijs. 
Op weg met een God die ons op die reis voorgaat en de weg wijst. 
Op weg met een God die naast ons loopt en met ons meeleeft. 
       
Dit besef geeft
rust en vertrouwen in de toekomst. Dat dat ook voor ons geldt, 
wordt steeds weer bevestigd door de vele complimenten die we bij optredens 
krijgen over onze positieve uitstraling.
   

    
    
      
     
    

      

 

           

        

       

Ons repertoire.

 Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige en Engelstalige nummers. 
Meestal covers van andere artiesten zoals: Amy Grant, Silverwind, 
Second  Chapter of Acts, Oslo Gospel Choir, e.v.a. 
Daarnaast zijn er onder de Nederlandstalige nummers ook een 
aantal van eigen hand te vinden. 
         
Ons huidige repertoire omvat zo’n 70 nummers in diverse stijlen (van ballad t/m rock).
 
Ook coveren we nummers die niet bedoeld zijn als gospel muziek. 
Hierbij passen we dan uiteraard de tekst aan. 
Het overgrote deel van ons repertoire is te vinden op één van onze 6 cd's.

    
    
        
       
      

      

   
     

Onze  optredens:

"Samen op Weg" treedt zo’n 25 keer per jaar op. Doordat we in de zomervakantie niet optreden, komt dit neer op 
twee tot drie optredens per maand. De optredens voor dit jaar zijn te vinden in onze "
Agenda". 
Onze optredens zijn op te delen in vier categorieën:

    
    

  1.  Meewerken aan erediensten. Hierbij bestaat ons aandeel bijna altijd uit drie blokjes van twee nummers, waarbij het belangrijk is om zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij het thema en de sfeer van de dienst. 
Bij deze optredens hebben we altijd onze geluidsinstallatie 
en de podiumstukken bij ons. Licht en decor blijven thuis.

     

2.  Concerten. Het aantal avondvullende concerten per jaar is meestal te tellen op de vingers van één hand. Zo zijn er de concerten voor goede doelen, jubileumconcerten, concerten ter introductie van nieuwe CD’s enz. Hierbij halen we natuurlijk alles uit de kast, ook het licht en het decor.

       

  3.  Uitvoeringen van "The Young Messiah". Dit is een verlengde versie van Tom Parker's prachtige bewerking van The Messiah van Händel. Dit is nu al jaren een 
groot succes. Ook hierbij gebruiken we een decor en onze prachtige lichtschow.

     

  4. Uitvoering van "You've got a fiend". Tijdens dit miniconcert van ongeveer 1 uur denken we samen met de gemeente eens na over de vriendschap tussen God en de mensheid en tussen mensen onderling.
Decor en licht zorgen ook hier weer voor een sfeervolle omlijsting.

      

          

    

    

 

                          

 
 

      Het bestuur:  

 

Het bestuur van "Samen op Weg" bestaat uit 5 leden. Een voorzitter (Gerben), een vice-voorzitter (Lucas), een secretaresse (Willy), een penningmeesteresse (Herma) en 1 algemeen lid (Dineke).
Dit bestuur wordt
gekozen uit de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.  Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar. 
Het bestuur controleert de dagelijkse gang van zaken, besluit over aan-  en verkoop van apparatuur en maakt beleid.

 

 

         

    
    
     

De dirigent:

     
         

Een dirigent zoals die bij de meeste koren en groepen fungeert, heeft "Samen op Weg" niet. 
Gerben van ’t Hag is de algemeen leider van de groep. Wat het muzikale deel betreft, maakt hij de arrangementen en studeert de nummers in met het koor. Wat het technische deel betreft, beheert hij de apparatuur en regelt het geluid (hoewel dit laatste verregaand geautomatiseerd is, zie voor meer details: Apparatuur).
Aan de ene kant lijkt het niet handig om zo afhankelijk te zijn van één persoon. Aan de andere kant is het erg praktisch. Zo zijn er bijvoorbeeld nooit meningsverschillen tussen dirigent en geluidstechnicus of tussen dirigent en voorzitter over bijvoorbeeld de muzikale koers van de groep.
Bovendien zorgen de open sfeer en het, vaak bij elkaar komende, bestuur ervoor dat de mensen van "Samen op Weg" meer het idee hebben de club samen te runnen, zonder dat er sprake is van een bepaalde hiërarchie.  


     

Gerben van ’t Hag is al zolang hij zich kan herinneren bezig met muziek en techniek en dus ook vooral met de combinatie hiervan. Mooi voorbeeld hiervan is dat Gerben op een gegeven moment, tot grote ontsteltenis van zijn ouders, besloot het geld van zijn “Zilvervloot rekening” (in die tijd bedoeld als startkapitaal voor het later te vormen gezin) te gebruiken voor de aanschaf van een Fender piano en een synthesizer.
Later studeerde hij Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen en stak al zijn vrije tijd in zijn hobby,
de muziek. Naast "Samen op Weg" dat hij in 1982 “overnam” van de toenmalige dirigente Marja te Rietstap, was hij druk met het dansorkest Twice, dat hij samen met zijn broer Hans en een drietal zwagers oprichtte.  
   

Na zijn studie, in het bezit van de titel drs., maar zonder een echt beroep te hebben geleerd, kwam hij in het onderwijs terecht. De groep Twice bestaat ondertussen niet meer, het overgrote deel van Gerben’s vrije tijd gaat echter nog steeds naar de muziek, met name naar Samen op Weg.