The Young Messiah

"The Young Messiah"

 

Introductie

Het ontstaan

Het goede doel

De cd

De opvoering

 

         
        
   

Introductie:

    
      

     
Dit is het verhaal van Jezus Christus, de zoon van God, onze Heiland.  
De profeet Jesaja voorspelde reeds zijn komst en in de evangeliën kunnen we 
lezen over zijn geboorte, zijn leven op aarde, zijn lijden en sterven en zijn opstanding.
      
De componist Georg Friedrich Händel verwerkte al deze gegevens in zijn oratorium:
The Messiah. Tom Parker, een hedendaags componist, heeft deze 
Messiah van Händel opnieuw bewerkt opdat 
de jeugd van nu deze muziek beter zal gaan begrijpen. 
En zo ontstond "The Young Messiah".

       

  
    

 Deze tekst, gesproken door de verteller tijdens de ouverture van "The Young Messiah", maakt duidelijk 
waarom "Samen op Weg" besloot "The Young Messiah" in te studeren en op te gaan voeren. 

      
      
     

          In het jaar 1743 schrijft Georg Friedrich Händel in slechts 3 weken tijd zijn "Messiah". Een meesterwerk dat zijns gelijke nauwelijks kent en nog steeds overal op de wereld regelmatig wordt opgevoerd.

In 1979 kwam de Engelse componist-arrangeur Tom Parker met een moderne bewerking van de "Messiah" en noemde het "The Young Messiah". Koor en orkest werden daartoe aangevuld met moderne solisten en een ritmesectie. De uitvoerenden waren The New London Chorale met als solisten: Madeline Bell, Vicky Brown, George Chandler en Steve Jerome.

               

                             


Omdat de versie van Tom Parker voor ons doel te kort was, 
besloten we nog eens vier nummers uit de oorspronkelijke Messiah van Händel een verjongingskuur te laten ondergaan
. Het betreft hier: 
       

no.1 Ouverture.
no.7 And the glory of the Lord, 
no.11 O Death 
no.14 Finale (Worthy is the Lamb). 
            
Hierdoor is een 55 minuten durend non-stop 
muziek- en zangprogramma ontstaan. 
Koor en solisten zingen in het Engels terwijl de
verteller 
het verhaal in het Nederlands verteld.
       The Young Messiah in de R.K. kerk in Vilsteren (2000). 
      
     
     
      
      

Diegene die geïnteresseerd is in de ontstaansgeschiedenis van de originele "Messiah", vindt hieronder een samenvatting en vertaling uit het Duits van het fantastische verhaal zoals Stefan Zweig dat op meesterlijke wijze vertelt in zijn boek "Sternstunden der Menschheid".

    

     
 
De geschiedenis van de "Messiah" van Händel.

        

 

  
  
 
   
       

Het  ontstaan:

 

Nadat Samen op Weg in 1992 haar eerste CD getiteld “Onderweg” met veel succes aan het grote publiek presenteerde, zochten we naar een nieuwe uitdaging. De keuze viel op The Young Messiah, Tom Parkers prachtige bewerking van de Messiah van Händel.

Een aantal leden van Samen op Weg had hiermee als jeugd van het gemengde koor Hallelujah uit Bruchterveld al ervaring opgedaan in de jaren tachtig. De groep Twice waarvan Gerben en Hans lid zijn, maakte de geluidsband die Hallelujah gebruikte bij opvoeringen van The Young Messiah.

Gerben besloot deze arrangementen weer uit de mottenballen te halen en aan te passen aan de nieuwe situatie. 
Doordat men ondertussen over meer en betere instrumenten beschikte, kon de orkestratie worden uitgebreid en verbeterd.


              
          
                   
      
Nadat Gerben klaar was met het programmeren van de vele partijen werd in oktober 1992 met het
instuderen begonnen. In december volgde een eerste try-out.
Tijdens de kerstnachtdienst in
sporthal de Kamp in Hardenberg zongen we 4 nummers van The Young Messiah.

Toen dit een succes bleek, werd besloten tot een uitvoering op Goede Vrijdag 1993 in theater de Voorveghter te Hardenberg. 
Dit besluit bleek grote gevolgen te hebben tot in de verre toekomst. We besloten twee voorstellingen achter elkaar te geven. 
In de laatste week bleken beide voorstellingen uitverkocht te zijn en besloot men in overleg met de directie van de Voorveghter tot een
derde voorstelling.

Zo schreef Samen op Weg uiteindelijk geschiedenis door drie uitverkochte voorstellingen te geven op één avond. Het publiek en de mensen van de Voorveghter waren na afloop zo enthousiast, dat direct besloten werd om ook volgend jaar Goede Vrijdag maar vast te boeken. Zo werd een traditie geboren. Sinds die tijd voert Samen op Weg The Young Messiah op in vele kerken, zalen en sporthallen in de wijde omgeving.

 

  
    
 
             
       

Het goede doel:

 

Toen in 1992 werd besloten The Young Messiah in te studeren, ontstond ook direct het idee om hiermee geld bij elkaar te zingen voor een goed doel. Daarom besloten we geen vergoeding te vragen voor het opvoeren van The Young Messiah. Wat wij wel vragen is een collecte aansluitend aan de opvoering en vergoeding van de reiskosten. De collectegelden van één seizoen worden opgespaard en aan het eind van het seizoen overgemaakt naar één of meerdere goede doelen.

Het Young Messiah seizoen eindigt altijd op Goede Vrijdag met een opvoeringen in theater de Voorveghter in Hardenberg. Hier worden ook altijd de goede doelen van dat seizoen genoemd en toegelicht. In het hoofdstuk "Geschiedenis" is per jaar na te lezen naar welke goede doelen de collecte gelden zijn gegaan..

 
 
 
 
 
 
         
      
       

De CD:

 

In 1995 verscheen de CD: “The Young Messiah”. Dit gebeurde op dezelfde manier als in 1992, toen men geheel in eigen beheer de CD "Onderweg" met groot succes uitbracht. In de jaren daarop veranderde er zoveel (een wisseling bij de solisten, een andere verteller en rijkere arrangementen dankzij nieuwe instrumenten), dat men in 1998 besloot een vernieuwde versie van The Young Messiah uit te brengen (de eerste versie was toen al een tijdje uitverkocht). Deze vernieuwde versie wordt nog steeds goed verkocht, uiteraard vooral bij opvoeringen van The Young Messiah.

 
 
 
 
 
 
         
        
        

De opvoering:

 

Er gaat nogal wat voorbereiding vooraf aan een opvoering van "The Young Messiah". Allereerst wordt er gecontroleerd of er aan een aantal randvoorwaarden is voldaan zoals:

- Is het voldoende donker tijdens de opvoering.

- Is er voldoende ruimte (minimaal 8m x 4m vrij vloeroppervlak).

- Is er voldoende stroom beschikbaar (minimaal 3 x 16 ampère verdeeld over tenminste 2 fasen). 

 
         
       
    
         
    
       
Op de dag zelf (meestal een zondag) arriveert de opbouwploeg drie uur voor aanvang (dus meestal om 16.00 u.). Achtereenvolgens worden dan het
het podium, de geluidsinstallatie, het decor en de lichtinstallatie opgebouwd en/of afgeregeld. Eén uur voor aanvang verschijnt dan ook de rest van de meute, waarna er kan worden ingezongen.
    
Het afbreken gaat aanzienlijk sneller. Meestal duurt het niet langer dan een uur voordat het gebouw weer in originele staat wordt opgeleverd.

      
     
                          
                     
                        

Na de première op Goede Vrijdag 9 april 1993 is "The Young Messsiah" in de daarop volgende jaren nog talloze keren opgevoerd. 
Hieronder een aantal plaatjes van sommige van die concerten.

       
Bruchterveld 1997  Voorveghter 1997 
Leek 2006  Almelo 2006
Hoogeveen 2002  Dedemsvaart 2006