"Hold on, help is on the way"

          

   
    

"Hou vol, hulp is onderweg".
   

Zo’n 2000 jaar geleden heeft God zijn zoon naar deze wereld gestuurd.
Toen was hij de
hulp waarop de wereld al zo lang wachtte.

Jezus heeft als mens onder ons geleefd, het evangelie verkondigd en ons voorgeleefd hoe God ons mensen heeft bedoeld.          

Sinds zijn Hemelvaart zijn we weer alleen en weer zonder hulp.
We zeggen wel “bidt en u zal gegeven worden”, maar als ik vanavond “boven” een nieuwe auto “bestel”,
dan staat dat ding er morgen dus niet.
Dit geldt ook voor mooi weer, goede gezondheid en vrede.
Wij kunnen bij God geen verlanglijstje indienen en dan denken dat God daar wel even voor zorgt.
Zo werkt dat niet, zo is God niet met zijn wereld bezig !!!

Op dezelfde manier kunnen we God dan ook niet de schuld geven van allerlei ellende.
God veroorzaakt geen natuurrampen, ongelukken en enge ziektes.
God is niet verantwoordelijk voor alles wat er in deze wereld mis gaat.  
         
Maar, hoe is het dan wel ?
    

Op deze vraag zijn vast meerdere legitieme antwoorden mogelijk die allemaal even waar zijn.
Eén daarvan, een hele pragmatische, willen wij u middels dit concert meegeven.
     
 Het begint bij het besef dat wij sinds de Hemelvaart
niet alleen zijn.
Jezus is wel weer teruggekeerd naar zijn Vader, maar even later is de
Heilige Geest naar ons toe gezonden.
Om aanschouwelijk te maken hoe God door zijn Geest werkt, zijn er twee mooie
beelden.  
     

Allereerst is daar het beeld van de wind.
Als wij van een afstand tegen een blaadje papier blazen, dan begint dat papiertje te bewegen.
Je ziet iemand blazen en je ziet het papiertje bewegen. Wat daar tussenin gebeurt zie je niet.
Zo is het met Gods Geest ook. God stuurt zijn Geest en op aarde zie je mensen “bewegen”.
Gods Heilige Geest zorgt op een onzichtbare manier voor “bewogen” mensen. 
Geïnspireerde, bevlogen mensen die de
dingen gaan doen die God ze wil laten doen !!       

Een tweede beeld is dat van het licht.
Als je met een zaklamp ergens op schijnt, dan licht dat voorwerp op.
Je ziet de lamp, je ziet het voorwerp, maar wat daar tussenin gebeurt, zie je niet !!
Mensen worden geraakt door Gods licht en stralen dat vervolgens ook weer uit.
Ze gaan dingen doen waaraan wij zien dat ze door God “verlicht” worden.

Beide keren gaan mensen iets doen omdat ze bewogen worden door Gods Geest. Zo werkt God in deze wereld.
Wij zijn
God’s instrumenten in deze wereld, wij zijn de uitvoerders van zijn plan met deze wereld.
Wij mogen hier op aarde helpen bouwen aan Zijn koninkrijk.
Dat mogen we doen met al onze tekortkomingen en fouten. 
We mogen vrede hebben met onszelf, met die tekortkomingen, want God heeft ze ons vergeven.    

We zijn dus niet alleen

Sinds Jezus naar de hemel is gegaan, hebben wij Gods Geest, die met ons is.
Er is nog steeds hulp voor mensen in nood, voor mensen die zich eenzaam voelen, voor mensen die ziek zijn
of slachtoffer worden van een natuurramp. Die hulp wordt geboden door geïnspireerde, bewogen,
bevlogen mensen, die een zegen zijn voor hun omgeving.
          
Gods Geest is niet uit te leggen, inspiratie, emotie en bevlogenheid evenmin.
Maar ze zijn er wel. Er zijn heel veel mensen die bevlogen werken aan de bouw van Gods koninkrijk op aarde.
Dus voor alle mensen die hulp nodig hebben geldt:       

"Hou vol, hulp is onderweg"

Hold on, help is on the way”.